قابل توجه نویسندگان محترم بیست و هفتمین کنفرانس ملی و پنچمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران.

برای چگونگی ارسال مقالات، به بخش راهنمای نویسندگان در سایت کنفرانس مراجعه نمایید. مهلت ارسال مقاله تمدیدشد. برای جزئیات به سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

http://www.icbme.ir

لازم است که تمامی اطلاعات در ایداس که شامل عنوان و چکیده هم می شود به انگلیسی وارد شود. فایل خلاصه فارسی که شامل عنوان مقاله، چکیده، واژگان کلیدی و اسامی نویسندگان به همراه نشانی دانشگاهی آنها است، را هم قبل از ارسال متن اصلی مقاله بایستی به سامانه ارسال نمایید. در تهیه این فایل توجه کامل را مبذول نمایید. محتوای این فایل بدون دخل و تصرف توسط ویراستار در کتابچه چکیده مقالات کنفرانس چاپ خواهد شد. مسئولیت بدون غلط و کامل بودن این متن بر عهده خود نویسنده است.

http://www.icbme.ir

از راهنمایی های موجود در این صفحه برای ارسال بدون اشکال مقالات خود کمک بگیرید.

با تشکر و آرزوی موفقیت،

دبیرخانه بیست و هفتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران

سلام به سایت ارسال مقاله به کنفرانس مهندسی پزشکی خوش آمدید. قبل از ارسال کامل مقاله باید حق داوری را پرداخت نمایید. برای اطلاع از نحوه پرداخت به سایت کنفرانس مراجعه نمایید. درگاه پرداخت: http://isbme.ir/fa/FreeEPaymentConfirm.aspx

Your email address
Password

If you cannot remember your password, you can reset your password.

If you do not have an EDAS login, you can create a new account.

EDAS uses cookies to keep you logged in.

If you have difficulties, please contact help@edas.info. Documentation and other background information can be found here.