قابل توجه نویسندگان محترم بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران.

برای ارسال نسخه نهایی مقالات، به بخش راهنمای نویسندگان در سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

لازم است که عنوان و چکیده در سامانه به انگلیسی وارد شود. خلاصه فارسی که شامل عنوان و اسامی نویسندگان است، را هم قبل از ارسال مقاله باستی به سامانه ارسال نمایید.

www.icbme.ir

از راهنمایی های موجود در این صفحه برای ارسال بدون اشکال مقالات خود کمک بگیرید.

با تشکر و آرزوی موفقیت، دبیرخانه بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران

سلام به سایت ارسال مقاله به کنفرانس مهندسی پزشکی خوش آمدید. قبل از ارسال کامل مقاله باید حق داوری را پرداخت نمایید. برای اطلاع از نحوه پرداخت به سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

Your email address
Password

If you cannot remember your password, you can reset your password.

If you do not have an EDAS login, you can create a new account.

EDAS uses cookies to keep you logged in.

If you have difficulties, please contact help@edas.info. Documentation and other background information can be found here.