قابل توجه نویسندگان محترم بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران.

برای ارسال نسخه نهایی مقالات، به بخش راهنمای نویسندگان در سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

www.icbme.ir

از راهنمایی های موجود در این صفحه برای ارسال بدون اشکال مقالات خود کمک بگیرید.

با تشکر و آرزوی موفقیت، دبیرخانه بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران

باسلام،

 قابل توجه نويسندگان محترم بيست و دومین کنفرانس مهندسي زيست پزشکي ايران

شروع دریافت مقاله: 2 اسفند 93  مطابق با Saturday, February 21, 2015

آخرین مهلت دریافت مقاله (همراه با پرداخت حق داوری): پنجشنبه 4 تیر 94  مطابق با Thursday, June 25, 2015

تقویم سامانه EDAS بر اساس EDT تنظیم شده است و از ساعت رسمی ایران 9:30 تاخیر دارد.

If you cannot remember your password, you can reset your password.

If you do not have an EDAS login, you can create a new account.

EDAS uses cookies to keep you logged in.

If you have difficulties, please contact help@edas.info. Documentation and other background information can be found here.